קלוד הדייג: תקנון


תקנון הקניה באתר

כללי

אתר claudehadaiag.co.il הינו אתר מקוון המספק מידע על קלוד הדייג, וכן מאפשר רכישת דגים ופירות ים למאכל (להלן: “האתר”). הזמנת הדגים ופירות הים (להלן “השירותים”) בקלוד הדייג באמצעות האתר מהווה הליך מחייב השקול לרכישת דגים ופירות ים בחנות. האתר הינו בבעלות חברת קלוד הדייג. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: “הרוכש”), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד, נוסח התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

שירות לקוחות של קלוד הדייג זמין לכם בשעות הפעילות בימים: א’-ה’ בשעות 9:00-20:00, וביום ו’ בשעות 8:00-17:00 בטלפון: 076-8006881. לאחר שעות הפעילות, יפעל מוקד השארת הודעות בלבד והטיפול בהודעות שהושארו, יינתן ביום המחרת.

מבוא

 1. הכותרות והפרקים מובאים לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 2. הוראות תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא ומחלוקת שתהא בין הלקוח לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. 
 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לך לקבלתך את כל התנאים הכוללים בתקנון. 
 4. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה על כל תנאיו.

תנאי השימוש באתר

 1. המוצרים המופיעים באתר מוצעים ברובם למכירה עפ”י משקל אשר קובע את עלותם. המזמין מאשר בזאת לחברה לשקול את המוצרים ללא נוכחותו ואין לו ולא תהיה לו כל טענה בדבר אי התאמה בעניין משקלם של המוצרים שנרכשו. 
 2. מרבית המוצרים המוצעים באתר נשקלים ברוטו ולאחר ביצוע החיתוך בהתאם לבקשת הלקוח, המשקל. משכך, הלקוח מצהיר כי מבין את התהליך וכי הוא מאשר כי השקילה וביצוע החיתוך וההכנה של ההזמנה תהא ללא נוכחותו, ולא תהיה לו כל טענה בדבר אי התאמה בעניין המשקל שקיבל בפועל ובעניין עלות הסופית של המוצרים שנרכשו.  
 3. קלוד הדייג עושה ותעשה את מרבית המאמצים כי המוצרים יסופקו בהתאם למשקל ההזמנה באתר או בהזמנה טלפונית. ייתכן כי תהיה סטייה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, היות ולקלוד הדייג אין יכולת לדעת מראש את משקלם המדויק של המוצרים שנרכשו, ו/או להתחייב לגודל מדויק של המוצרים (דגים ופירות ים), זאת מבלי שלמזמין תהיה כל טענה נגד החברה או מי מטעמה בשל אי התאמה כאמור. 
 4. קלוד הדייג רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. ככל שהמוצר יהיה חסר, אין החברה מתחייבת לספקו כתוצאה מחוסר זמינות.
 5. הינך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון בלבד. אין להשתמש בתכנים באופן אחר אלא באישור החברה בהסכמה מפורשת בכתב. 
 6. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולהסיר, או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות הניתן באתר, במידה ויפר את תנאי התקנון.
 7. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ”י הוראות התקנון.
 8. קלוד הדייג רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.
 9. קלוד הדייג רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, ללא צורך להודיע על כך לרוכשים מראש.
 10. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטי הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 11. המחירים באתר כוללים מע”מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 12. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

רישום לאתר:

 1. בעת ביצוע רכישת המוצרים והשירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: “פרטי הרכישה”). במהלך הרישום הגולש אחראי למלא את פרטיו בצורה מדויקת על מנת למנוע טעויות ו/או קושי ביצירת קשר ו/או טעות בשילוח. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג המוצר ואופן החיתוך ו/או טעות בכתובת מגורים ו/או מספר טלפון לחזרה ו/או תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. קלוד הדייג לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר.
 2. הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי ואינו להעברה. במידה וגולש מעוניין להעביר את המנוי- עליו האחריות לדייק לחלוטין בפרטי המנוי שאליו הועבר על מנת שנוכל ליצור קשר ולספק את ההזמנה.
 3. בעת הרישום הגולש אחראי באופן מוחלט על נכונות המידע אותו העביר או פרסם באמצעות האתר. קלוד הדייג אינה אחריות לתכנים המפורסמים או כאלו המועברים בין מנויים. 
 4. הנך מצהיר כי ידוע לך שלקלוד הדייג אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 5. כל אדם אשר יחפוץ, רשאי להשתמש באתר לשם הזמנה ורכישת דגים.
 6. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע ההזמנה

 1. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע”י בחירת המוצר, בחירת אופן החיתך, בחירת כמות/משקל המוצר/ים והוספת פריטים לסל הקניות. בסיום ההוספה של כלל הדגים ו/או פירות הים, הלקוח יעבור לקופה. בקופה על הלקוח לבחון את סוג המוצרים והכמויות שבחר ולאחר מכן להזין את פרטי התשלום. בתום התהליך יישלח ללקוח המייל עם מספר ואישור הזמנה. 
 2. גובה החיוב יתבצע בהתאם למשקל הדגים ו/או פירות הים ובפועל ויחויב לאחר מכן עם פרטי כרטיס אשראי שהתקבלו באתר.
 3. המחירים המופיעים באתר הינם מחירים אשר יכולים להשתנות מדי יום. המחיר הינו תלוי גודל ומשקל.
 4. התשלום בגין ביצוע הרכישה יתבצע לאחר השקילה באתר, כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, אמריקן אקספרס, ויזה לאומי קארד, ומסטרקרד, וישראכרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. 
 5. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי. על הלקוח לשלם בכרטיס אשראי השייך לו ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת  במסך הקופה. פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר אלא מועברים לסליקה ע”י גוף שלישי (חברות האשראי) באמצעות המערכת שלהם.
 6. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש. (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה באתר). קרה וחברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצרים ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט להלן “מדיניות הביטול” 
 7. המשתמש באתר מסכים ומאשר כי קלוד הדייג מורשת לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו את הסכומים בגין הרכישות שביצע דרך האתר. החברה לא תהא אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי אוברדפט (יתרות חובה), ריביות, חיובים כספיים, או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרמים כתוצאה מחיובים שנגבו על ידיה. 
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום או כל עניין אחר. במקרה של טעות כאמור, תשלח לקונה הודעה לכתובת דואר אלקטרוני ו/או יצרת קשר טלפוני המופיע בפרטי ההזמנה. החברה לא תישא באחריות באם הודעות הביטול לא התקבלה בכתובת הדואר של הקונה או לא היה מענה טלפוני, במידה וכתובת האלקטרוני ו/או מספר יצירת קשר טלפוני שמסר בעת רישומו לאתר שגויה או במקרה של תקלה טכנית כלשהי. 
 9. עם סיום שקילת הדגים ו/או פירות הים וקבלת כרטיס אשראי בלבד יבוצע משלוח לבית הלקוח. לא תתאפשר שליחת ההזמנה לבית הלקוח ללא מתן פרטי כרטיס האשראי. אין אנו מתחייבים כי יהיו ברשותנו את כל סוגי הדגים ופירות הים בעת ביצוע ההזמנה ו/או כל הגדלים של הדגים ופירות הים כפי שמוצגים באתר. סוגי וגדלי המוצרים עשויים להשתנות בהתאם לעונה ולדרישה.
 10.  למען הסר ספק , כאשר לקוח מבקש לבצע חיתוך של הדג – כגון חיתוך פילה נקי, השקילה והחיוב הינם עבור דג שלם טרם ביצוע החיתוך.

מבצעים

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”). 
 2. במידה וקלוד הדייג תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע, כפי שהיא תקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע ו/או עד החלטת מנהל האתר או מי מטעמו להוריד את המבצע מהאתר. 
 3. קלוד הדייג רשאית לשנות מדי מעת לעת או מדי יום את המבצעים, ללא הודעה מוקדמת. 
 4. ככל שתחליט קלוד הדייג העניקה ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים – בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

אבטחה

 1. אתר קלוד הדייג מאובטח באמצעות תעודת אבטחהSSL .
 2. האתר עושה שימוש ב- COOKIES  (“עוגיות”) אלו קבצי טקסט המאוחסנים במחשב ומשמשים שרותי צד ג’ לצורך עיבוד נתונים. ניתן לחסום את  ה- COOKIES באמצעות שינוי הגדרות תוכנת הדפדפן. במקרה של חסימה יתכן כי חלק מתכונות האתר לא יפעלו בצורה תקינה. 
 3. גוגל אנילטקס –  אתר זה משתמש בשירותי ניתוח נתונים באינטרנט שמסופקים על ידי חברת  GOOGLE INC.. איסוף הנתונים משמש את “גוגל” כדי לגבש דוחות פעילות בנוגע לאופן השימוש באתר. ניתן למנוע פעולה זו על ידי הורדה והתקנה של תוסף לדפדפן.
 4. פרסום ממומן- גוגל אדוורדס הינה תוכנה פרסום באמצעות חברת גוגל לעסקים המעוניינים להציג מודעות בגוגל וברשת הפרסום שלה. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך למפרסם של גוגל: עבודה עם שותפי צד שלישי.

הצהרת נגישות

 1. אנו משתדלים לשפר את נגישות האתר ככל האפשר וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.
 2. האתר תומך בנגישות באמצעות צד ג’, אחריות השימוש בתוכנה, ואופן היישום הינו באחריות בעלי אתר ההנגשה- צד ג’. יש לציין כי למרות המאמץ הרבה בנושא ההנגשה, ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שטרם הונגשו. במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי במהלך הגלישה אנא דווחו לנו.

מאגר מידע

 1. עם הזנת פרטי ההתקשרות, מבצע המשתמש כניסה למאגר הלקוחות של קלוד הדייג בע”מ, ובכך מאשר לחברת קלוד הדייג  ו/או מי מטעמה לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת מייל ו/או לטלפון לקבל תקשורת אלקטרונית מהחברה באמצעות דיוור ישיר לרבות ,SMS ,דוא”ל, דואר ישראל, דואר שליחים, דואר רשום, פניות טלפוניות או באמצעות הודעות “פוש” באפליקציה למטרות קידום מכירות, שיווק וכו’, כן לצורך ניתוח מידע סטטיסטי הנוגע לדפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים לצורך שיפור השירות והקשר עם המשתמשים עם הרשמתך לאתר אתה מסכים כי כל תקשורת שהחברה יצרה איתך הינה בהסכמתך המלאה והינה חלק בלתי נפרד מהמנוי שלך לשירותי האתר. במידה והינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל, עליך להודיע בכתב לחברת קלוד הדייג בהתאם להוראות כל דין .
 2. באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להספיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות ו/או דיוור ישיר ב SMS-מקלוד הדייג. לנוחותך, בכל הודעות אימייל או SMS שיווקיות ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה.

מדיניות ביטול/ שינוי הזמנות

 • בעונה רגילה ביטול הזמנה יכול להתבצע בטרם החל הטיפול בהזמנה באמצעות מוקד שירות הלקוחות  הטלפוני- יש להודיע עד יום האספקה ב10:00 בבוקר. לא יחויב בדמי ביטול.
 • בעונת החגים  במידה ורוכש ביצע הזמנה וביטל לאחר השעה 10:00 שהדגים עברו עיבוד בהתאם לדרישתו, על הרוכש לשאת 25 אחוז מערך ההזמנה.
 •  ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון. במקרה של שינוי הזמנה- ניתן לשנות הזמנה טרם בוצע תהליך עיבוד הדגים ו/או פירות הים. מרגע ביצוע עיבוד הדגים לא ניתן לבצע את השינוי. 
 • זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהא אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח- 1968, והוראות חוק חיוב התשמ”ו, ו/או בכפוף למדיניות קלוד הדייג כפי שתהא מעת לעת.

תנאים והגבלות

 1. קלוד הדייג זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים. המתפרסמים באתר בכל עת. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ עפ”י חוק.
 2. המוצרים שקלוד הדייג בוחר לתת מתנה ללקוח אין אפשרות לבצע החזרות ו/או החלפות. והמשלוח במקרה כזה על חשבון הלקוח. 
 3. קלוד הדייג רשאי לפרסם מבצעים, הטבות ומתנות מעת לעת לפי ראות עיניו, ולשנות ולבטל מבלי הצורך לידע על כך ומבלי לתת הסבר לביטול ו/או שינוי.
 4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן וייחולו שינויים / חריגות במועדי אספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות- קלוד הדייג אינה מתחייבת למועדים אלו. 
 5. קלוד הדייג תהיה רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תישא באחריות ולא תהיה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לכל גורם אחר / צד שלישי בגין ביטול ההזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי או מכל סיבה אחרת.
 6. קלוד הדייג תשתדל לספק ללקוחותיה את המוצרים שהזמינו, אך היות והענף הדגים כפוף למשתנים רבים כגון גדלים משתנים של דגים ופירות ים, חוסרים בשוק, עונות וכו’, קלוד הדייג אינה יכולה להתחייב לספק ללקוח מוצרים מסוימים, גם אם צוין כי קיימים או אינם קיימים במלאי. במקרה של חוסרים כאמור, הלקוח יעודכן טלפונית או יקבל מוצר חליפי דומה. קלוד הדייג לא תחייב את לקוחותיה על מוצר שלא סופק.
 7. במקרה של אי התאמה ו/או אי שביעות רצון הלקוח מהמוצרים שקיבל, על הלקוח להודיע על כך לשירות הלקוחות מיד עם קבלת המשלוח. מוקד שירות הלקוחות ייתן מענה בין אם החלפה/ החזרה/ השלמה של מוצר או זיכוי/ חיוב כספי של הלקוח לפי העניין וככל שמתחייב על פי דין. החזרת מוצרים מתכלים או מתקלקלים ניתן להחזיר תוך מס’ ימים מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. ועד החזרתם יש לשמור על המוצר בתנאי אחסון נאותים ובהתאם להוראות החוק. 
 8. כל העסקאות יהיו כפופות לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על- ידי קלוד הדייג. מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקפה של כל עסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי – הן לעסקה אליה נרשם כל משתמש, והן לאפשרות הגבייה מכרטיס האשראי של המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לעכב את העסקה עד המועד קבלת אישור מחברות האשראי לגבי כל המשתמשים שנרשמו לעסקה מסוימת.
 9. החברה מתחייבת לא למסור את פרטי הרוכשים לצד ג’, כל עוד אין הכרח חוקי המאלץ אותה לעשות כן.
 10. היות ומדובר בפלטפורמה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת והרמטית מפני חדירה למחשביה או לחשיפת מידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בצד ג’ לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קלוד הדייג ו/או מי מטעמה. 

קבלת הזמנה

 1. בעונה רגילה- הזמנות התקבלו עד השעה 15:00 וישלחו לבית הרוכש עוד באותו היום. הזמנה אשר תתקבלנה לאחר השעה 15:00 תבוצע רק ביום שלמחרת אלא אם כן קלוד הדייג יצר קשר עם הלקוח ותיאם מועד אחר
 2. בחגים – על המזמין לבצע את ההזמנה יום לפני מועד קבלת הדגים לא תתקבלנה הזמנות לאותו יום. אלא אם  יצרנו קשר טלפון עם קבלת ההזמנה והקדמנו את מועד האספקה.
 3. תקופת חגים – מומלץ להזמין דגים ו/או פירות ים מבעוד מועד, ולא בערב החג. תקופות החגים עמוסות מהרגיל, ומוצרים רבים נמצאים בחוסר בערבי חג.
 4. אימות הנתונים בעת ביצוע ההזמנה, כאמור, מחייב הכנסת נתונים. יש להקפיד על אמיתות הנתונים. קלוד הדייג אינה אחראית לטעות שתיעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת הדג, תאריך המשלוח, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

אספקה– 

 1. עם קבלת ההזמנה החברה מתאמת טלפונית את מועד מדויק לביצוע המשלוח. יחד עם זאת החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק עד שני ימים עסקים מיום ביצוע ההזמנה וזאת בכפוף לאילוצי מלאי הדגים ובכפוף לאזורי חלוקה.  
 2. הגדרת 2 ימי עסקים בין הימים ב’ -ו’ לא כולל ימי שבת וימי חג.  מרבית ההזמנות יסופקו עד ידי קלוד הדייג כשעה עד 3 שעות מרגע ההזמנה – כתלות באזור המשלוח.
 3. אזורי המשלוחים של החברה הינם: הרצליה, צפון תל-אביב, רעננה, צהלה, כפר שמריהו.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לדחות את מועדי האספקה עפ”י שיקול דעתה. 
 5. מועד השלמת ההזמנה ע”י המשתמש ייחשב ממועד אישור ההזמנה בהתקיים 2 תנאים מצטברים: 
 • אישור הספק להימצאות המוצר במלאי
 • אישור חברת האשראי כי הושלם עבור המוצר הושלם במלאי

            החברה לא מתחייבת כי כלל המוצרים המופיעים באתר נמצאים במלאי בכל רגע נתון. 

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח על פי התעריף של 35 ₪.

האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. 

מידע ותמונות באתר

 1. חברת קלוד הדייג בע”מ הינה בעלת הקניין הרוחני וזכות יוצרים באתר וכל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום. (להלן: “קלוד הדייג”) לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב מקלוד הדייג. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לקלוד הדייג. קלוד הדייג שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
 2. באתר יימצא מידע מטעם קלוד הדייג. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
 3. התמונות הינן רכושה הבלעדי של קלוד הדייג, וכל שימוש בתמונה ללא אישור מפורש בכתב מקלוד הדייג מהווה פגיעה ברכושה הקנייני וזכויות היוצרים.

הגבלת אחריות 

 • קלוד הדייג ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים, או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
 • קלוד הדייג אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
 • בכוונת קלוד הדייג כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה של קלוד הדייג בע”מ להתחייב לזמניות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן, רשאית קלוד הדייג להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת. יתכן שקישורים באתר יובילו לאתרים אחרים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של החברה. החברה או מי מטעמה לא סקרה את האתרים הללו, ואין לה שליטה על התוכן המצוי באתרים אלו. התחברות לאתרים דרך קישור ו/או הורדה של מידע מאתרים מקושרים ו/או הסתמכות על המידע מהאתרים מקושרים, נעשות באחריות הלקוח בלבד. החברה קלוד הדייג ו/או מי מטעמה אינה מצהירה או מתחיבת שהורדות מאתרים מקושרים יהיו חוקיות ו/או כי אתרים מקושרים אלו לא יכילו וירוסים או פגיעות מכל סוג אחר לרבות בציוד המחשב שלך. 
 • קלוד הדייג לא תישא באחריות על מאמרים/ תמונות/ תקצירים, תפרטים, מתכונים המוצגים באתר. החברה מי מבעלי מנויותיה/ מי מטעמה, מנהליה/ עובדיה לא יישאו באחריות עבור אובדן/ נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות הלקוח על מידע הזמין באתר. זוהי אחריות הבלעדית של הלקוח להעריך את המידע, מאמר, תפריט, מתכון או כל תוכן אחר, המוצגים באתר. 
 • אין במאמרים המופיעים באתר כהמלצה רפואיות או המלצה כלשהי, אין קלוד הדייג מתחייבת למהימנותם או שלמות התוכן במאמרים, התוכן נלקח מהאתרים המופיעים בלינקים בתחתית המאמרים, אין לקלוד הדייג שליטה בדבר שלמות המידע או דיוקו. מאמרים אלו אינם בגדר המלצה. קלוד הדייג אינם רופאים/ דיאטנים או כל בעל מקצוע אחר בעל סמכות בתחום הבריאות, האחריות בלעדית בשימוש בתוכן האתר הינה על הלקוח ואין לקלוד הדייג כל אחריות לנזק הנגרם עקב שימוש במידע זה בין במישרין ובין בעקיפין.  
 • קלוד הדייג לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
 • קלוד הדייג מוכרת באמצעות האתר גם מוצרים של חברות אחרות, במקרה זה יחולו תנאי התקנון זה בשינויים המחויבים על היצרן/ הספק של המוצרים אלו. 
 • כל סימן מסחר, בין אם רשום ובין אם אינו רשום, שמות מוצרים או כל סימן מסחרי אחר של חברה אחרת אשר מצויים באתר שייכים לבעליהם.
 • יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים הנמכרים באתר.
 • לקוחות נדרשים לקרוא על גבי המוצר מידע על אלרגנים לפני השימוש בו, ולא והסתמך על מה שרשום באתר. 
 • הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיו”ב נמסרו על ידי ספקי המוצר ועל כן הנם באחריותם הבלעדית ואין לקלוד הדייג כל אחריות בעניין. 
 • בכל שלב קלוד הדייג רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.
 • קלוד הדייג או מי מטעמם אינן אחראים לנזק כלשהו בין אם עקיף ובאם ישיר לרבות (נזק כלכלי, נזק גוף, הפסד/ חסרון כיס, נזק עונשי, נזק מקרי, מיוחד, נזק משני, תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין). מבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק כלכלי לרבות אובדן נתונים, אובדן רווחים, הנובעים בין אם במישרין או בין בעקיפין בדרך כל שהיא בשימוש באתר, באספקתם ו/או אי הספקתם של המוצרים או בכל מידע/ תוכנה/ מוצר/ תמונות/ גרפיקה/ פעולות אחרות נלוות לאתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהאתר, לרבות רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו/ על ידי קטין או פסול דין ללא סמכות אפוטרופוס, או על ידי כל צד ג’ אחר שנכנס לאתר וביצע נזק, ו/או כל בעיה טכנית המונעת מלעשות פעולה באתר לרבות הזמנה ו/או תקלה טכנית בא הלקוח קיבל אישור הזמנה ואישור זה לא נקלט בקלוד הדייג עקב תקלה טכנית.  אין קלוד הדייג או מי מטעמה נושאת באחריות במישרין ו/או בעקיפין.
 • קלוד הדייג לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכדומה. 
 • קלוד הדייג לא תהא אחראית לנזק כלשהו שנגרם לצד ג’ במישרין או בעקיפין בכל הקשור למוצרים שנרכשו באתר קלוד הדייג. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה לא תישא קלוד הדייג בעלות הנזק יותר ממה ששילם הלקוח על המוצר. 
 • קלוד הדייג  לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 
 • בכל מקרה קלוד הדייג לא תישא באחריות על פעילות שאינו בשליטתה המלאה. 
 • קלוד הדייג בע”מ שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר ירושלים בלבד.
 • הדין החל על התקנון זה או על כל פעולה ו/או סכסוך הנוסע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי מודע לתקנון, קרא את תוכנו והוא מסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מבעליה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור לעיל.